Захист навколишнього середовища під час виробництва котлів

Ochrana_zivotneho_prostredia_kotly_attack

Компанія ATTACK, s.r.o вважає захист навколишнього середовища під час виробництва котлів необхідним життя. Наші котли мають відмінні показники для використання та кількості викидів. Усі котли відповідають нормі ECO design та стандартам Європейського Союзу. На даху наших виробничих цехів встановлені фотоелектричні панелі потужністю 200 kWp, які забезпечують достатню кількість електроенергії для котлів.

Навколишнє середовище та котли

Конденсаційні котли, які працюють з великим діапазоном потужності та оптимальним складом горючої суміші, виробляють мінімальну кількість забруднюючих речовин у димових газах. Це робить їх набагато екологічнішими, ніж котли на біомасі. Наші котли роблять активний внесок у захист навколишнього середовища та найкраще майбутнє для наших дітей.
Котли на твердому паливі, які спочатку виділяють деревні гази під час первинного спалювання, а потім вторинне спалювання, значно підвищують свою ефективність та економлять ресурси та навколишнє середовище за допомогою цієї складної системи спалювання. Порівняно зі звичайним спалюванням вони забезпечують майже 50% економії палива за рахунок менших викидів димових газів та золи. З погляду навколишнього середовища це екологічно чисте джерело, що спалює деревну біомасу, яка є вуглецево-нейтральним паливом. Щодо утворення шкідливих викидів, то середня величина концентрації CO в димових газах досягається на рівні 200 мг/м3 що у перерахунку на 10% O2.

Zivotne_prostredie_kotly_attack

Навколишнє середовище та котли тісно пов’язані, тому кожен із нас повинен:

  • Запобігати утворенню відходів, особливо небезпечних
  • Поводитися з речовинами та матеріалами так, щоб вони не проникали в окремі компоненти навколишнього середовища (воду, ґрунт, повітря), запобігали нещасним випадкам (аваріям)
  • Економно використовувати ресурси у повсякденній діяльності (тепло, електрика, паливо, вода тощо)

Керівництво компанії розуміє захист навколишнього середовища під час виробництва котлів як необхідний мінімум, а також виконання юридичних та інших вимог. Щоб відповідати цим вимогам, керівництво компанії зобов’язується підтримувати відповідні законодавчі вимоги у актуальному стані та виділяти необхідні ресурси для їх виконання. Постійне вдосконалення системи менеджменту в галузі захисту навколишнього середовища та запобігання забруднення – це зобов’язання вищого керівництва ATTACK, s.r.o. а згодом і всіх працівників компанії. Наша спільна мета – якнайменше (необхідно) впливати на навколишнє середовище при виробництві котлів, де це можливо, використовувати такі засоби, матеріали та процедури, які є якомога екологічнішими, зважаючи на доступність та якість.

Rudolf Bakala
генеральний директор ATTACK, s.r.o.

Захист навколишнього середовища